Cyber Soft Lab - AI Writing Assistant and Content Creator

Kỹ năng viết của Tương Lai

Sử dụng AI tạo nội dung cho blog, bài báo, trang web, phương tiện truyền thông xã hội..

Đăng ký ngay
Những lợi ích Cyber Soft Lab - AI Writing Assistant and Content Creator

Tận hưởng toàn bộ tính linh hoạt của nền tảng với vô số tính năng

Công nghệ AI mới nhất

Với các Model OpenAI mạnh mẽ Ada, Babbage, Curie, Davinci

Hỗ trợ hơn +25 ngôn ngữ

Trang web này có thể Tạo văn bản bằng từ khóa +25 ngôn ngữ từ người dùng.

Trình tạo Nội dung & Hình ảnh

Tạo nội dung mới và hấp dẫn cho trang web của bạn, cũng như hình ảnh.

Trình tạo theo mẫu

Tạo các mẫu của riêng bạn với Trình tạo nội dung hoặc Hình ảnh. Giúp cho công việc của bạn dễ dàng hơn!

Xuất kết quả văn bản trong PDF & Word

Chia sẻ kết quả PDF, Word tải xuống và chia sẻ.

Tạo hình ảnh AI bằng cách sử dụng văn bản

Trong gợi ý nhanh, bạn có thể nhận các đề xuất và áp dụng chúng (tiêu đề, đoạn trích, v.v.).

Cyber Soft Lab - AI Writing Assistant and Content Creator Sử dụng Công nghệ trí tuệ nhân tạo tinh vi nhất

CyberSoftLab là một chương trình dựa trên OpenAI rất phổ biến mà mọi người sử dụng để tạo các cuộc đối thoại. CyberSoftLab có một mô hình dựa trên ngôn ngữ mà nhà phát triển tinh chỉnh để tương tác với con người theo cách viết văn bản. Đó là một dạng mô phỏng nội dung được thiết kế chủ yếu cho dịch vụ khách hàng, sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau, vì vậy tất cả những gì bạn phải làm là nhập văn bản của mình và nhận thông tin.

Đây là một phần mềm hoàn hảo dành cho bạn. Trí thông minh nhân tạo này được hỗ trợ bởi công nghệ GPT-3, tất cả những gì bạn phải làm là nhập văn bản của mình và nhận thông tin.

Cyber Soft Lab - AI Writing Assistant and Content Creator Mẫu tài liệu

A lot of AI templates that will allow you generate any text within seconds

Blog Titles

Nobody wants to read boring blog titles, generate catchy blog titles with this tool

Blog Section

Write a full blog section (few paragraphs) about a subheading of your article

Blog Ideas

The perfect tool to start writing great articles. Generate creative ideas for your next post

Blog Intros

Write an intro that will entice your visitors to read more about your article

Blog Conclusion

End your blog articles with an engaging conclusion paragraph

Welcome Email

Create welcome emails for your customers

Cold Email

Create professional cold emails with the help of AI

Follow-Up Email

Create professional email follow up with just few clicks

Amazon Product Description

Create attention grabbing amazon product description

Facebook Ads

Write Facebook ads that engage your audience and deliver a high conversion rate

Instagram Captions

Grab attention with catchy captions for your Instagram posts

Instagram Hashtags Generator

Find the best hashtags to use for your Instagram posts

Social Media Post (Personal)

Write a social media post for yourself to be published on any platform

Social Media Post (Business)

Write a post for your business to be published on any social media platform

Facebook Headlines

Write catchy and convincing headlines to make your Facebook Ads stand out

Google Ads Headlines

Write catchy 30-character headlines to promote your product with Google Ads

Google Ads Description

Write a Google Ads description that makes your ad stand out and generates leads

Article Generator

Turn a title and outline text into a fully complete high quality article within seconds

Content Rewriter

Take a piece of content and rewrite it to make it more interesting, creative, and engaging

Paragraph Generator

Generate paragraphs about any topic including a keyword and in a specific tone of voice

Talking Points

Write short, simple and informative points for the subheadings of your article

Pros & Cons

Write the pros and cons of a product, service or website for your blog article

Summarize Text

Summmarize any text in a short and easy to understand concise way

Product Description

Write the description about your product and why it worth it

Startup Name Generator

Generate cool, creative, and catchy names for your startup in seconds

Product Name Generator

Create creative product names from examples words

Academic Essay

Create creative academic essays for various subjects just in a second

Creative Stories

Allow AI to generate creative stories for you based on input text

Grammar Checker

Make sure that there are no errors in your content

Summarize for 2nd Grader

Summarize any complex content for a 2nd grader child

Video Descriptions

Write compelling YouTube descriptions to get people interested in your video

Video Titles

Write a compelling YouTube video title to catch everyones attention

Youtube Tags Generator

Generate SEO-optimized YouTube tags / keywords for your video

Video Scripts

Quickly create scripts for your videos and start shooting

Meta Description

Write SEO-optimized meta description based on a description

FAQs

Generate frequently asked questions based on your product description

FAQ Answers

Generate creative answers to questions (FAQs) about your business or website

Testimonials / Reviews

Add social proof to your website by generating user testimonials

Problem-Agitate-Solution

Generate one of most effective copywriting formula for your business

Đăng ký các gói phần mềm

Giá cả cạnh tranh nhất được đảm bảo

Top up your subscription with more credits or start with Prepaid Plans credits only
Pack 1 VND50,000

Words Included: 50,000

Images Included: 50

Bao gồm các ký tự: 5

Bao gồm phút: 5

Pack 2 VND100,000

Words Included: 100,000

Images Included: 100

Bao gồm các ký tự: 10

Bao gồm phút: 10

Pack 3 VND180,000

Words Included: 150,000

Images Included: 150

Bao gồm các ký tự: 50

Bao gồm phút: 30

Word Pro VND250,000

Words Included: 300,000

Images Included: 0

Bao gồm các ký tự: 0

Bao gồm phút: 0

Image Pro VND250,000

Words Included: 0

Images Included: 300

Bao gồm các ký tự: 0

Bao gồm phút: 0

Audio Pro VND250,000

Words Included: 0

Images Included: 0

Bao gồm các ký tự: 1,000

Bao gồm phút: 60

Đăng ký Gói đăng ký hàng tháng của chúng tôi và tận hưởng vô số lợi ích
Subscription 1

₫90,000

VND / Tháng

 • 99999 Word Limit / Month
 • 100 images / month
 • AI speech 100 text
 • AI read 10 minutes audio
 • Template PRO
 • Data export
Phổ biến nhất
Subscription 2

₫180,000

VND / Tháng

 • 500000 Word Limit / Month
 • 300 images / month
 • AI speech 500 text
 • AI read 30 minutes audio
 • All Template
 • Data export
 • Email Support
 • Contact Support
Subscription 3

₫270,000

VND / Tháng

 • 999999 Word Limit / Month
 • 600 images / month
 • AI speech 1000 text
 • AI read 60 minutes audio
 • All Template
 • Data export
 • Email Support
 • Contact Support
Câu hỏi thường gặp FAQ

Có câu hỏi nào bạn quan tâm không?

Bạn tạo tài khoản, sau khi đã xác nhận qua email và đăng nhập hãy lựa chọn Gói đăng ký tại menu Đăng ký gói